Kontakt
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Górze Kalwarii
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

 

 

 

REKRUTACJA

DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI

              I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                           

       NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie informujemy, że zapisy dzieci do przedszkoli:

1. Przedszkola Samaorządowego Nr 1 w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 18

2. Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii, ul. Gen. Józefa Bema 1

3. Przedszkola Samorządowego w Wilczynku

4. Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kątach

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Góra Kalwaria

rozpoczynają się 11 lutego 2019 r.

Rodzice/Opiekunowie składają dokumenty zgodnie z obowiązującymi procedurami rekrutacyjnymi w terminie:

od 11.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

 

Karta do pobrania (proszę kliknąć w niebieski link poniżej) :

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 1  w Górze Kalwarii, z siedzibą w Górze Kalwarii, przy ul. Ks.Sajny 18, zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu                                                         e-mail:anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu udzielania informacji w sprawach związanych z dzieckiem podczas jego pobytu w przedszkolu;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz realizacji przez Przedszkole zadań statutowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas uczęszczania dziecka do przedszkola, a w przypadku nieprzyjęcia go – na czas rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-15